Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Odesláním objednávky zákazník souhlasí s kompletním zněním obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.treneroci.cz. Současně akceptuje ceny platné v okamžiku odeslání objednávky. Všechny ceny jsou včetně 21% DPH. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednávání

Veškeré přijaté objednávky se považují za závazné, pokud nejsou stornovány dle níže uvedených podmínek. Zboží lze objednat následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na www.treneroci.cz
 • elektronickou poštou na adrese info@treneroci.cz

Objednávka je obratem potvrzena na zadanou e-mailovou adresu. O odeslání zboží budete rovněž informován(a) emailem. Každou objednávku lze emailem zrušit do šesti hodin od odeslání emailového potvrzení. Ke každé dodávce je přiložen daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího – odstoupení od smlouvy
(bez udání důvodů)

V souladu se zákonem je každý zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní, které provozovatel prodlužuje na 30 dnů ode dne převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek.

 1. zboží musí být v originálním nepoškozeném obalu
 2. zboží musí být kompletní
 3. zboží nesmí být nijak poškozeno 
 4. spolu s vráceným zbožím je třeba zaslat i originál daňového dokladu (faktury) a vyplněný formulář o vrácení zboží
 5. poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující a zboží musí být při přepravě pojištěno
 6. zboží nesmí být zasláno na dobírku

Budou-li splněny veškeré výše uvedené podmínky pro vrácení zboží, zašleme Vám plnou kupní cenu převodem na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém přijetí a překontrolování zboží. V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nemůžeme, bohužel, akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude zasláno zpět. Před vrácením zboží nás vždy nejprve kontaktujte na: info@treneroci.cz

3. Dodací podmínky

Standardní dodací lhůta činí 7 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Není-li zboží momentálně na skladě, zákazník bude kontaktován telefonicky nebo e-mailem a následně mu bude oznámen předpokládaný termín expedice zboží. Poštovné je 79 Kč (Česká pošta) / 109 Kč (kurýr In Time). Treneroci.cz nabízí možnost vyzvednout si zboží osobně na některém z odběrních míst HeurekaPoint - Praha9, Praha4, Brno, Brno 2, Ostrava, Hradec Králové. Zásilku si můžete vyzvednout podle Vašich časových možností, počká na Vás až 7 dní! Cena služby: 59 Kč.

4. Platební podmínky

 • bankovní převod - platba předem (bez poplatku)
 • dobírka (20 Kč)

5. Slevy

Při objednání 5 nebo více kusů poskytujeme slevu na objednané brýle Trenér očí Vision Fix. Rozpis přesných cen si můžete prohlédnout v sekci slevy.

6. Ochrana osobních údajů

Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající evidoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail u právnických osob i IČO, DIČ a bankovní spojení).

Tyto informace jsou potřebné pro identifikaci kupujícího, pro účely doručení zboží, vyhotovení daňového dokladu a pro komunikaci se zákazníkem.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. O vymazání nebo úpravu poskytnutých osobních údajů je možné zažádat kdykoliv prostřednictvím e-mailu.

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího jsou uloženy na bezpečných serverech a bez souhlasu kupujícího nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

7. Reklamace a záruka

Na každé zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, kterou prodávající prodlužuje o dalších 12 měsíců ode dne dodání. Pro uplatnění případné záruční opravy je zákazník povinen uchovat si fakturu, která je zaslána spolu s výrobkem a nahrazuje záruční list.

Postup reklamace:

 • Před vrácením zboží nás vždy nejprve kontaktujte na: info@treneroci.cz
 • Kupující je povinen zaslat zboží k reklamaci na své náklady a ve formě doporučené zásilky v takovém balení, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy.
 • Dojde-li k dalšímu poškození zboží během přepravy, tato forma poškození reklamovaného zboží nebude podléhat záruční opravě. Za takto vzniklé škody nenese prodávající odpovědnost.
 • Nezasílejte zpět zboží na dobírku!
 • Zboží určené k reklamaci je třeba zaslat na adresu: iM3, s.r.o., Rybníky IV 738, 760 01 Zlín, Česká republika, nebo na adresu: iM3, s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
 • Kupující je povinen přiložit k reklamovanému zboží kopii příslušné faktury a kompletně vyplněný reklamační protokol.

Řešení reklamace:

 • Po přijetí reklamovaného zboží bude kupující bezodkladně informován e-mailem o přijetí reklamace, zahájení reklamačního řízení a způsobu vyřízení reklamace. Reklamační řízení začíná po doručení reklamovaného zboží, vyplněného reklamačního listu a kopie dokladu o nákupu.
 • O způsobu řešení reklamace rozhodne prodávající hned. U složitějších případů, zejména u těch, u kterých bude zapotřebí odborného posouzení vady či opravy zboží, bude o způsobu řešení reklamace rozhodnuto nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
 • V případě, že v záruční lhůtě dojde k poruše a bude uznán nárok na záruční reklamaci, celá věc bude vyřízena jedním z následujících způsobů: výrobek bude zdarma opraven, výrobek bude vyměněn za nový nebo bude finanční částka za zboží vrácena v plné výši. Způsob vyřízení reklamace volí prodejce.
 • O vyřízení reklamace bude kupující informován telefonicky, resp. e-mailem a následně mu bude doporučeně, resp. e-mailem zaslán reklamační protokol o vyřízení reklamace. Po uplynutí třicetidenní lhůty má zákazník stejná práva, jako kdyby šlo o vadu, kterou nelze odstranit (prodávající nahradí neopravitelný výrobek novým).

Záruční podmínky:

 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým používáním zboží, chybnou obsluhou, násilnou manipulací, neodborným či neoprávněným zásahem, otvíráním, použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze).
 • Stejně tak nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškození způsobeným nadměrným a nevhodným používáním, zanedbáním péče o zboží či používáním s výrobky a službami, které nebyly dodány výrobcem.
 • Není-li jednoznačně stanoveno zákonem, prodejce není zodpovědný za žádné následné poruchy a poškození způsobené výrobkem. Prodejce není zodpovědný za škody spotřebitele či ztrátu zisku.

Tento reklamační řád jako součást obchodních podmínek platí ve znění, ve kterém je uveden na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu reklamačních podmínek bez předešlého upozornění.